Hovedmeny
Målgrupper

Kongsberg kommune

Her kan du lese hva oppvekst i Kongsberg kommune gjør for å skape et positivt skolemiljø.

Skoler

Skolene i Kongsberg er opptatt av å forebygge mobbing og jobbe for et positivt skolemiljø. Her kan du lese hva de ulike skolene gjør gjennom skoleåret.

Lærere

Lærerne har en sentral rolle i å skape et positivt skolemiljø. Les mer om hvordan de jobber for å forebygge mobbing.

Elever

Se hva du som elev kan gjøre for å bygge et positivt skolemiljø og hindre at mobbing oppstår

Foreldre

Her kan du lese om hvordan dere som foreldre kan bli gode rollemodeller for sosial kompetanse