Hovedmeny
Målgrupper

Elever

Du har som elev rett til et godt og inkluderende miljø. På skolen skal du lære ulike fag og utvikle deg sosialt og personlig. Du skal ikke oppleve å bli krenket, mobbet, utestengt eller slått. Skolen har plikt til å sette i gang tiltak med en gang om de oppdager brudd på dette.

Forebygging

Hva kan du som elev gjøre for å bygge et positivt skolemiljø og hindre at mobbing oppstår?

• Vise respekt for andre
• Invitere andre med på leiker og aktiviteter
• Være inkluderende
• Kjenne til skolens regler og rutiner
• Vite hvilke tiltak skolen har for trivsel og elevmiljø
• Delta aktivt i sosiale arrangement ved skolen

Varsling

Hvis du ser en medelev som blir mobbet, eller opplever selv å bli mobbet, er det viktig at du sier i fra. Det kalles å varsle. Slik varsler du om mobbing:

SE STEGENE

Steg 1:

Si ifra til en voksen

Du kan si det til kontaktlæreren din, helsesøster eller en annen voksen på skolen eller hjemme. Du kan også varsle rektor skriftlig ved å bruke dette skjemaet

NESTE STEG

Steg 2:

Be skolen om tiltak

  • Du kan be skolen sette i gang tiltak, og du skal få informasjon om hva skolen gjør.
  • En hel klasse eller elevrådet kan også be om at skolen gjør noe.

NESTE STEG

Steg 3:

Skolen tar kontakt

Skolen tar kontakt med deg og bekrefter at den har mottatt varslingen fra deg.

TIL OPPFØLGING

Oppfølging

Skolen følger opp varslingen og setter i verk tiltak om de oppdager at noen har blitt mobbet.

SE STEGENE

Steg 1:

Samtaler med elevene

Skolen må gjennomføre samtaler med elevene

NESTE STEG

Steg 2:

Skolen undersøker skolemiljøet

Skolen må gjennomføre undersøkelser av skolemiljøet.

NESTE STEG

Hvis du ikke synes tiltakene som settes i gang fungerer,
kan du gjøre følgende:

Steg 3:

Si ifra til kontaktlæreren

Du sier ifra til din kontaktlærer

NESTE STEG

Steg 4:

Klag til kontaktlæreren

Klag til kontaktlæreren, skriftlig eller muntlig.

Fikk du ikke hjelpen du trengte, kan du ringe 800 333 21 (Røde Kors).