Hovedmeny
Målgrupper

Fordypning

Litteratur om forebygging av, og arbeid med mobbing

Farstad, C, Odden, K: Konfliktarbeid i skolen ISBN:  978-82-05-46278-6
Stette, Ø red.: Elevenes skolemiljø ISBN:  978-82-7841-903-8
Haug, B Teisberg, K m.fl: En for alle ISBN: 978-82-0248-2169
Roland, E: Problemløsningsmodeller ISBN: 978-82-15-02494-3
Roland, E: Mobbingens psykologi ISBN:  978-82-15-02283-3
Flack, T: Innblikk – et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing ISBN: 978-82-7578-043-8