Hovedmeny
Målgrupper

Innledning

«Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn» sier et afrikansk ordtak.  For skolene i Kongsberg betyr det et godt samarbeid mellom de ansatte, skoleledelsen, foreldrene og ikke minst elevene. Et  godt samarbeid  og inkluderende læringsmiljø  er en forutsetning for elevens faglige og sosiale utvikling og alle elever har rett til det. Formålsparagrafen sier følgende: «Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav og gi de utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides».

Kongsberg kommune har opprettet denne nettsiden for å legge til rette for et systematisk arbeid for å fremme et godt læringsmiljø for elevene. Opplæringsloven pålegger alle parter å medvirke til dette arbeidet. Skolen har et spesielt ansvar for å arbeide forebyggende ved å skape en kultur for læring, toleranse og dannelse. I tillegg har vi en handlingsplikt når vi oppdager eller blir kjent med at noen blir utsatt for krenkende handlinger.

På sidene under kan du finne konkret informasjon om de forskjellige rollene  som er forpliktet til å delta i samarbeidet og hvordan alle kan arbeide for å forebygge krenkende handlinger. Elevenes rettigheter er beskrevet i opplæringsloven  §9-a, men er konkretisert på disse sidene. I tillegg finnes den enkelte skoles plan for et godt skolemiljø.  Vi håper at informasjonen på disse sidene kan hjelpe alle parter slik at elever i Kongsberg unngår å bli utsatt for krenkende handlinger.

Kongsberg 25.08.2016

Kommunalsjef for oppvekst
Håvard Ulfsnes